​Familie- og psykoterapeutuddannelsen - Der er ikke studiestart i 2023

​Drømmer du om at blive familie- og psykoterapeut fra Kempler Instituttet?

Kempler Instituttets familie- og psykoterapeut uddannelse har eksisteret siden 1979 og er løbende revideret og tilpasset de eksisterende udfordringer.

Kempler Instituttets familie- og psykoterapeut uddannelse er evalueret af evalueringsinstituttet Reflektor uden bemærkninger. Evalueringen sker på baggrund af kvalitetskriterier, udarbejdet af en tvær-ministeriel arbejdsgruppe under Socialministeriet.

​Infomøde

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.

Tilmeld dig her

​Tilmeld dig uddannelser

Du kan allerede nu tilmelde dig uddannelserne. Klik nedenfor for at tilmelde dig.

Tilmeld dig nu

Flere informationer om familie- og psykoterapeutuddannelsen​

​Hvad kan jeg bruge uddannelsen til

Med Kemplers Familie- og psykoterapeutuddannelse kan du arbejde med psykoterapi og med specialet familierådgivning og familieterapi.. Du kvalificerer dine fagpersonlige kompetencer indenfor det relationelle, oplevelsesorienterede og vi uddanner de studerende til at mestre psykoterapeutiske processer indenfor relationsarbejde og familieterapi.

Vi tager udgangspunkt i dine fagpersonlige behov og faglige mål og udgangspunkt i direkte supervision af rådgivnings- og terapiforløb vil der være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og fagpersonlig udvikling.

Du kan bruge uddannelsen som efteruddannelse til din eksisterende relevante uddannelse. Arbejder du indenfor områder som pædagogik, psykologi, sundhed, sociale område eller andre arbejdsfunktioner hvor du har med mennesker at gøre, vil uddannelsen være relevant og kvalificerende for dig.

Du kan altid kontakte vores studievejleder her.

​Hvad koster det

Kontakt os for dato på næste studiestart.

Hillerød

Prisen er 44.000,- kr.

Uddannelsen er eksternat og afholdes i weekenden. Uddannelsen er eksternat og afholdes i weekenden. Uddannelsen består af 9 3-dags moduler.

Uddannelsen er fritaget for moms.

At uddanne sig til Familie- og psykoterapeut er en privat uddannelse. De fleste af vores studerende financierer selv uddannelsen og i nogle tilfælde betaler din arbejdsplads helt eller delvist.

Der er også mulighed for at benytte sig af Bruttolønsordningen.

Efter aftale med din arbejdsgiver, kan du lave en lønreduktion med et beløb svarende til udgiften på uddannelsen. På den måde betaler din arbejdsgiver for uddannelsen og kan efterfølgende fratrække beløbet i din bruttoløn og på den måde får du en væsentlig skattebesparelse.

Teori og metode

Vores teoretiske fundament er i den humanistisk-eksistentialistiske teoridannelse.

Kempler Instituttet har navn efter Walter Kempler som er grundlægger og arbejdede på Kempler Instituttet.

Vi er inspireret af og bekender os til forskellige anerkendte tænkere og praktikere som Walter Kempler, Fritz Perls, Carl Rogers, Ernesto Spinelli, Anne-Lise Løvlie Schibbye, Emmy von Deurtzen og Irvin D. Yalom. Vi forholder os løbende til den terapeutiske, pædagogiske og psykologiske udvikling og forskning og inddrager relevant tænkning og praksis.

​Datoer for 1 års studie

For datoer kontakt da venligst kempler instituttet.

​Teoretiske og metodisk fundament

I Kempler Instituttet arbejder vi proces- og oplevelsesorienteret og vi kobler læringsprocessen så tæt op til deltagernes hverdagspraksis som muligt. Vi har erfaring med at denne læringsform støtter refleksionsprocesser, implementering og forståelse og giver maksimalt engagement i læringsprocessen.

Undervisningen foregår i store og mindre grupper og inkluderer teori, supervision og personligt arbejde. Undervisningen foregår som forelæsninger og gruppeterapi.

​Hvem kan blive uddannet

Du skal enten have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse eller en videregående uddannelse, der ikke er relevant og hvor optagelsen baseres på en personlig samtale. Kan du ikke opfylde nogen af de krav så har du mulighed for at søge og supplere med relevante kurser. Det gælder for alle ansøgere at I som minimum skal have 3 års praktisk relevant erfaring

Læs mere i Optagelseskriterier.

​Hvor kan jeg blive uddannet

Man kan tage uddannelsen i Hillerød.

​Studiemiljø og -kultur

Som studerende kan du have brug for ro til fordybelse, rum til samarbejde, adgang til viden, mulighed for afslapning og adspredelse samt et godt måltid mad. Det finder du alt sammen på vores uddannelsessteder eller i området!

Vi har meget fokus på at et attraktivt studiemiljø.

Vi har et studieråd som skal være med til at sikre rammer og muligheder for, at de studerende kan mødes på tværs af geografi og uddannelser, både med såvel fagligt som socialt sigte for øje.

Læse mere i Studierådets opgave.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op over 4 års teoretisk studie og praksistræning.

1. og 2. studieår skal gennemføres sammenhængende.

Vi har et højt teoretisk niveau der sammen med intensiv træning giver en høj kvalitet i uddannelsen. Du skal derfor på alle 4 år oparbejde rutine i at bruge den tilegnede teori i praksis.

  1. Studieår er fokus på selvindsigt, eksistens og integration samt træning af terapeutiske samtaler og personligt lederskab.
  2. Studieår er skifter fokus delvist til gruppedynamiske processer, parrelationer of familierelationer
  3. På 3 Studieår skærpes fokus på det familiebehandlende arbejde, rådgivende og terapeutiske arbejde, samt træning i det behandlingsmæssige arbejde.
  4. På 4. Studieår intensiveres træningen i terapeutisk terapeutiske kompetencer, det personlige lederskab samt
​​​

Læse mere i Uddannelsesplan​.

Gratis rådgivning eller terapi for klienter

– Familier, enlige og grupper kan få gratis rådgivning eller terapi af studerende fagfolk på Kempler Instituttets uddannelser. Det sker under direkte supervision af underviserne

Kempler Instituttet tilbyder rådgivende samtaler og terapeutiske samtaler af fagfolk, der tager vores lange efteruddannelser i familieterapi eller familierådgivning. Tilbuddet rummer en eller flere samtaler for familier eller grupper. Samtalerne kan dreje sig om samlivsproblemer, skilsmisse, krise, sygdom, misbrug, vold. Samarbejdsproblemer i grupper på arbejdspladser, dårligt samarbejde f.eks. mellem skole og hjem.

Det kan også være én eller flere forebyggende konsultationer for familier, som i forvejen er involveret i et behandlingsforløb, for eksempel i en familieafdeling i et familiehus eller i regi af PPR. Familiens daglige behandler er velkommen til at overvære rådgivningen. Antallet af konsultationer afgøres undervejs.

Målgruppe

Alle, der har brug for rådgivning, terapi eller ny inspiration, kan kontakte Instituttet. Det kan for eksempel være familier med børn, par, grupper, sagsbehandlere, fagpersoner der arbejder med andre mennesker, psykoterapeuter, institutioner.

Arbejdsformen omkring samtalerne

De rådgivende eller terapeutiske samtaler finder sted i undervisningen på vores lange efteruddannelser og bliver forestået af de fagfolk, som studerer på instituttet. Det er f.eks. læger, socialrådgivere, pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker m.v. En eller to studerende står for samtalen og det sker under direkte supervision af underviserne. Samtalerne er et led i de studerendes træning og bliver fulgt af de andre studerende på holdet.

Er det ubehageligt at blive “kigget på”?

De fleste familier eller grupper, som har prøvet at gå ind til samtalerne, synes det er uvant lige i begyndelsen. Men de bliver typisk så optagede af de situationer eller temaer, som har fået dem til at opsøge hjælp via samtalerne, at de ”glemmer” de andre studerende i lokalet. De fleste, som har prøvet vores form for rådgivning, giver udtryk for, at de det har været givende at høre fagfolks udsagn til deres problemstillinger.

Den enkelte rådgivning varer ca. 1½ time og er gratis. Der er mulighed for at komme flere gange på et hold.

Familien/gruppen bliver kontaktet cirka 14 dage efter samtalen med henblik på fælles erfaringsopsamling af forløbet.

Kom og overvær en undervisningsdag

Sagsbehandlere og andre fagfolk, der kan være usikre på formen har mulighed for at overvære en undervisningsdag på uddannelsen, før de henviser familier. Vi har gode erfaringer med, at den bedste måde at motivere klienter, familier og grupper er ved at præsentere tilbuddet så nøgternt som muligt

Der er fuld tavshedspligt omkring samtalerne. Vi fører hverken journal eller kartotek.

Kontakt os og og hør nærmere.​

Hør mere om dine muligheder
​på Kempler Instituttet

Kom til gratis infomøde

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.

Vi afholder info-møde august 2023:

Hillerød:    31. august kl. 17.00

Odense:   30. august kl. 17.00

Ønsker du at deltage her?

Tilmeld dig nu

Har du yderligere spørgsmål?​

Send os dine spørgsmål via nedenstående kontaktformular.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt