​2 årig - Familie- og parterapeutuddannelse. Ny uddannelse med start i okt. 2024.

Vi starter en ny 2 årig Familie- og paruddannelse oktober 2024.

For yderligere information kontakt: Lasse@kempler.dk eller 40411614 

​Infomøde

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.

Tilmeld dig her

​Tilmeld dig uddannelser

Du kan allerede nu tilmelde dig uddannelserne. Klik nedenfor for at tilmelde dig.

Tilmeld dig nu

Flere informationer om familie- og parterapeutuddannelsen​

​Hvad kan jeg bruge uddannelsen til:

Med Kemplers 2 årige Familie- og parterapeutuddannelse kan du arbejde med psykoterapi og med specialet familierådgivning, familieterapi og parterapi. Du kvalificerer dine fagpersonlige kompetencer indenfor det relationelle, oplevelsesorienterede og vi uddanner de studerende til at mestre psykoterapeutiske processer indenfor relationsarbejde og familie- og parterapi

Vi tager udgangspunkt i dine fagpersonlige behov og faglige mål og udgangspunkt i direkte supervision af rådgivnings- og terapiforløb vil der være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og fagpersonlig udvikling.

Du kan bruge uddannelsen som efteruddannelse til din eksisterende relevante uddannelse. Arbejder du indenfor områder som pædagogik, psykologi, sundhed, sociale område eller andre arbejdsfunktioner hvor du har med mennesker at gøre, vil uddannelsen være relevant og kvalificerende for dig.

Du kan altid kontakte vores studievejleder her.

​Hvad koster det - og hvor:

Odense:  Datoer kommer snart

Pris:   kr. 105.000,- + moms

Uddannelsen er eksternat og afholdes på hverdage. Uddannelsen består af 16 3-dags moduler. over en 2 årig periode.

At uddanne sig til Familie- og parterapeut er en privat uddannelse. De studerende er enten under efteruddannelsesforløb via arbejdspladsen, financierer selv uddannelsen og i flere tilfælde betaler din arbejdsplads helt eller delvist og ofte via "Bruttolønsordning"

Efter aftale med din arbejdsgiver, kan du lave en lønreduktion med et beløb svarende til udgiften på uddannelsen. På den måde betaler din arbejdsgiver for uddannelsen og kan efterfølgende fratrække beløbet i din bruttoløn og på den måde får du en væsentlig skattebesparelse.

Teori og metode

Vores teoretiske fundament er i den humanistisk-eksistentialistiske teoridannelse.

Kempler Instituttet har navn efter Walter Kempler som er grundlægger og arbejdede på Kempler Instituttet.

Vi er inspireret af og bekender os til forskellige anerkendte tænkere og praktikere som Walter Kempler, Fritz Perls, Carl Rogers, Ernesto Spinelli, Anne-Lise Løvlie Schibbye, Emmy von Deurtzen og Irvin D. Yalom. Vi forholder os løbende til den terapeutiske, pædagogiske og psykologiske udvikling og forskning og inddrager relevant tænkning og praksis.

​Teoretiske og metodisk fundament

På Kempler Instituttet arbejder vi proces- og oplevelsesorienteret og vi kobler læringsprocessen så tæt op til deltagernes hverdagspraksis som muligt. Vi har erfaring med at denne læringsform støtter refleksionsprocesser, implementering og forståelse og giver maksimalt engagement i læringsprocessen.

Undervisningen foregår i store og mindre grupper og inkluderer teori, supervision og personligt arbejde. Undervisningen foregår som forelæsninger og gruppeterapi.

​Hvem kan blive uddannet

​Der kan optages studerende med enten pædagogisk- social- socialsundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant baggrund og som arbejder med familier eller børn. Der kræves mindst 7 års erhvervserfaring.

Optages sker på baggrund af fremsendt CV samt en personlig samtale med enten den uddannelsesansvarlige eller anden underviser fra Kempler instituttet.


​Hvor kan jeg blive uddannet

Man kan tage uddannelsen i Odense

​Studiemiljø og -kultur

Som studerende kan du have brug for ro til fordybelse, rum til samarbejde, adgang til viden, mulighed for afslapning og adspredelse. Det finder du alt sammen på vores uddannelsessteder og i nærområdet!

Vi har meget fokus på at et attraktivt studiemiljø.

Vi har et studieråd som skal være med til at sikre rammer og muligheder for, at de studerende kan mødes på tværs af geografi og uddannelser, både med såvel fagligt som socialt sigte for øje.

Læse mere i Studierådets opgave.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op over 2 års teoretisk studie og praksistræning.

​Vi har et højt teoretisk niveau der sammen med intensiv træning giver en høj kvalitet i uddannelsen. Du skal derfor på begge år oparbejde rutine i at bruge den tilegnede teori i praksis.

Uddannelsesforløbet afsluttes med eksamen, der tager udgangspunkt i en videooptagelse af en terapeutisk samtale, og hvor der redegøres for forløbet teori, metode, faglige overvejelser m.m.

Efter endt uddannelse og bestået eksamen kan man kalde sig: Eksamineret Familie- og parterapeut/KI

Ønsker du mere konkret viden om uddannelsens indhold kontakt os. 

Gratis rådgivning eller terapi for klienter

Familier, enlige og grupper kan få gratis rådgivning eller terapi af studerende fagfolk på Kempler Instituttets uddannelser. Det sker under direkte supervision af underviserne

Kempler Instituttet tilbyder rådgivende samtaler og terapeutiske samtaler af fagfolk, der tager vores lange efteruddannelser i familieterapi eller familierådgivning. Tilbuddet rummer en eller flere samtaler for familier eller grupper. Samtalerne kan dreje sig om samlivsproblemer, skilsmisse, krise, sygdom, misbrug, vold. Samarbejdsproblemer i grupper på arbejdspladser, dårligt samarbejde f.eks. mellem skole og hjem.

Det kan også være én eller flere forebyggende konsultationer for familier, som i forvejen er involveret i et behandlingsforløb, for eksempel i en familieafdeling i et familiehus eller i regi af PPR. Familiens daglige behandler er velkommen til at overvære rådgivningen. Antallet af konsultationer afgøres undervejs.

Målgruppe

Alle, der har brug for rådgivning, terapi eller ny inspiration, kan kontakte Instituttet. Det kan for eksempel være familier med børn, par, grupper, sagsbehandlere, fagpersoner der arbejder med andre mennesker, psykoterapeuter, institutioner.

Arbejdsformen omkring samtalerne

De rådgivende eller terapeutiske samtaler finder sted i undervisningen på vores lange efteruddannelser og bliver forestået af de fagfolk, som studerer på instituttet. Det er f.eks. læger, socialrådgivere, pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker m.v. En eller to studerende står for samtalen og det sker under direkte supervision af underviserne. Samtalerne er et led i de studerendes træning og bliver fulgt af de andre studerende på holdet.

Er det ubehageligt at blive “kigget på”?

De fleste familier eller grupper, som har prøvet at gå ind til samtalerne, synes det er uvant lige i begyndelsen. Men de bliver typisk så optagede af de situationer eller temaer, som har fået dem til at opsøge hjælp via samtalerne, at de ”glemmer” de andre studerende i lokalet. De fleste, som har prøvet vores form for rådgivning, giver udtryk for, at de det har været givende at høre fagfolks udsagn til deres problemstillinger.

Den enkelte rådgivning varer ca. 1½ time og er gratis. Der er mulighed for at komme flere gange på et hold.

Familien/gruppen bliver kontaktet cirka 14 dage efter samtalen med henblik på fælles erfaringsopsamling af forløbet.

Der er fuld tavshedspligt omkring samtalerne. Vi fører hverken journal eller kartotek.

Kontakt os og og hør nærmere.​

Har du spørgsmål

Send os dine spørgsmål via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Du kan også ringe til os

Ring til os på tlf.: 40 41 16 14

Samarbejde med Lev-Selv

Vi har et tæt samarbejde med Lev-Selv, som blandt andet tilbyder familiebehandling, spædbarnsterapi, specialpædagogik, særlig tilrettelagt behandling og støtte til børn eller unge, familie- og psykoterapiterapi , støttet eller overvåget samvær, prof. kontaktperson og mentorordning, § 85 støtte indenfor handicap og psykiatri, individuelt tilrettelagt undervisning, sundhedsfaglig bistand, m.m.

Besøg Lev-selv.dk

Kontakt os

The Kempler Institute of Scandinavia ApS

Torvegade 1, 3., 5000 Odense C

Se rutevejledning

Telefon: 40 41 16 14

E-mail: Lasse@kempler.dk 

CVR-nummer: 33361025