Værdigrundlag​

Familiesyn – grundsyn:

Kempler Instituttet blev etableret i 1979 af Walter Kempler.

Walter Kempler var gestaltterapeut og arbejdede bl.a. oplevelsesorienteret.

I perioder gennem tiden har de forskellige tilgange vekslet i vægtning af fokus, afhængig af hvem der har været undervisere og deres terapeutiske og behandlingsmæssige baggrunde.

I dag praktiserer og udtrykker vi os både gennem den eksistentialistiske og den oplevelsesorienterede praksis.

Kempler Instituttets grundsyn:

Vi tror på, at vi gennem nye emotionelle oplevelser samt ny indsigt ‘her og nu’ giver mennesker mulighed for udvikling, vækst og forandringer i deres måde at forstå og acceptere sig selv og deres relationer på.

Overordnede værdi:

Vores værdimæssige anker udtrykkes gennem vores overordnede værdi:

Ligeværd i relationen og udvikling og vækst gennem processen.

Vores overordnede værdi indeholder 4 elementer der er vores fundamentale forståelse af livsvilkår som er vores drivkraft.

 • Et menneske er altid i relation til andre
 • Alle mennesker er ligeværdige
 • Udvikling og vækst er altid mulig
 • Processen er nøglen til forandring

Et menneske er altid i relation til andre:

 • Vi forholder os til andre mennesker. Nogle er vi tæt forbundne med, andre betragter vi som bekendte.
 • Selv når vi er alene, forholder vi os gennem vores handlinger og tanker til andre mennesker og det samme gør de.
 • Vi skal sammen finde en vej. Et familiemedlems problemer påvirker hele familien. Vi inddrager hele familien - hvis muligt.
 • Børns deltagelse – hvad kan børn ikke tåle at høre? I samtalen sættes børn så vidt muligt fri af ansvar og skyld, men med samme mulighed for deltagelse som resten af familien.
 • Det samme kan betragtes i en gruppe, et team eller en organisation.
 • For os indebærer relationen opmærksomhed, kontakt, nærvær og dialog.

Alle mennesker er ligeværdige:

 • Alle har ret til at blive hørt, blive taget alvorligt og finde sin måde at være til stede på i relationen.
 • Dette skal ikke forveksles med ”lige meget magt og ansvar”. Det er altid de voksne der har magten og ansvaret for at træffe beslutninger. Men retten til at blive hørt og taget alvorligt er lige for alle.
 • For os indebærer ligeværdighed respekt, accept, anerkendelse og retten til forskellighed.

Udvikling og vækst er altid muligt:

 • Selvom en situation eller forståelse synes fastlåst og umulig at ændre, har man en mulighed for at forholde sig anderledes og dermed handle anderledes.
 • Ofte er det nye forståelser, indsigter og bevægelser der resulterer i nye muligheder for forandring.
 • Det er ikke den ”anden”, de ”andre” eller andre udefrakommende faktorer der låser det enkelte individ. Men oftere, at alle fortsætter med at gøre mere af det samme, som så resulterer i en uhensigtsmæssig dynamik.
 • Alle voksne skal tage ansvar for de uhensigtsmæssige forhold der opstår og har ansvaret for at tage hånd om situationen.
 • For os indebærer udvikling og vækst en tro på at mennesket tilstræber en naturlig balance og har brug for at være forbundet til hinanden.​

Processen er nøglen til forandring:

 • For at skabe udvikling, vækst og forandring i en fastlåst dynamik, fokuserer vi på processen.
 • Som psykoterapeuter og Behandlere tager vi ansvar for, og aktiv del i processen og undersøger relationerne.
 • Processen faciliteres gennem dialog og oplevelsesorienteret praksis.
 • Vi tror på at det enkelte menneske ved hvad der for dem, er værdifuldt og meningsfuldt i livet. Gennem den terapeutiske proces og oplevelsesorienteret praksis støtter vi klienten i at vælge sin egen retning i livet og tage ansvar for sig selv og sine relationer.

Kemplers rødder:

Rødder i den humanistisk-eksistentielle teoridannelse f.eks.

 • Klientcentreret terapi
 • Gestaltterapi
 • Oplevelsesorienteret familieterapi (Walter Kempler)
 • Eksistentialistisk psykoterapi
 • Relations-udviklingspsykologi

Hør mere om dine muligheder
​på Kempler Instituttet

Kom til gratis infomøde

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.

Vi afholder info-møde foråret 2024:

17. jan. 2024 kl. 17.00: "The Kempler Institute" - Torvegade 1, 3. sal, 5000 Odense C

26. jan. 2024 kl. 17.00: "SundhedsCentret", Jægersborgvej 66 A, 2800 Lyngby

12. mar. 2024 kl. 17.00: ""Danhostel", Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

21. mar. 2024 kl. 17.00: "The Kempler Institute" Torvegade 1, 3. sal, 5000 Odense C

13. maj  2024 kl. 17.00: "SundhedsCentret" Jægersborgvej 66 A, 2800 Lymgby

​​

Tilmeld dig nu

Har du yderligere spørgsmål?​

Send os dine spørgsmål via nedenstående kontaktformular.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt