Familiebehandler-uddannelse for fagfolk på børne- og familieområdet

1-årig efteruddannelse

Familiearbejdet er ofte kendetegnet ved komplekse og multiple problemstillinger, hvor børn og voksne gensidigt virker ind på familiens trivsel og mulighed for forandring. På Kempler Instituttet har vi fokus på, at problematikker ikke kan ses løsrevet fra familien og netværket omkring familien. Varige forandringer skabes i arbejdet med hele familien og dens netværk.

Bag nutidens krav til børn, unge og familiearbejde ligger et demokratisk børne- og menneskesyn. Børn, unge og deres forældre skal forstås som aktører i eget liv med ret til inddragelse i alle processer. Det forudsætter en særlig viden og nogle særlige kompetencer hos de fagprofessionelle.

Kempler Instituttet har vi nu slået dørene op for Danmarks første familiebehandler-uddannelse i hhv. Odense og Hillerød med det formål, at vi ønsker at bidrage til at kvalificere familiebehandlingsarbejdet.

Uddannelsens indhold er baseret på pædagogisk psykologisk viden med udgangspunkt i dansk og international forskning af relevans for menneskelige udviklings- og forandringsprocesser.

Vi anvender aktuel viden på området, og uddannelsen bidrager til en vidensbaseret praksis.

Vores familiebehandler-uddannelse giver mulighed for, at den studerende bliver i stand til at facilitere progressive familiebehandlingsprocesser med inddragelse af børn og unge, styrke familiens ressourcer og sociale mobilitet samt reflektere over etiske dilemmaer i arbejdet med mennesker.

​Tilmeld dig uddannelser

Du kan allerede nu tilmelde dig uddannelserne. Klik nedenfor for at tilmelde dig.

Tilmeld dig nu

​Flere informationer om familiebehandler-uddannelsen

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til

Den studerende vil blive undervist i forskellige interventionsformer, med henblik på, at kunne arbejde med komplekse problemstillinger i familiebehandling.

Den studerende vil blive præsenteret for forskellige metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Metoder der bidrager til at sikre barnet og den unges integritet og stemme i familiearbejdet og metoder, der danner grundlag for etisk bevidsthed ved inddragelse af barnet/den unge i møder og samtaler omkring komplekse problemstillinger i familiearbejdet. Etik vil blive behandlet løbende som en systematisk refleksion over egen praksis og intervention. Således vil den studerende blive opkvalificeret i nye løsninger og metoder for at kunne sikre og udvikle kvaliteten i familiebehandlingsarbejdet.

Endvidere vil den studerende blive uddannet i at facilitere udviklings- og forandringsprocesser samt anvende relevante former for intervention. Det enkelte moduls tema vil danne ramme for undervisningen.​

​Teori og metode

Vi er optaget af familiens kulturelle og relationelle mønstre og betingelser der gensidigt influerer og påvirker hinanden. For at forstå og medtænke intrapersonelle problematikker inddrages endvidere udviklingspsykologiske forståelser, herunder perspektiver på tilknytning og psykopatologi.

Uddannelsen bygger på en praksisorienteret systemtænkning, hvor familien forstås i sin kontekst og som en del af et større system. I den systemiske tænkning og tilgang fokuseres der på familiens kulturelle og relationelle mønstre og betingelser, der gensidigt influerer og påvirker hinanden. For at forstå og medtænke intrapersonalle problematikker i det systemiske arbejde inddrages endvidere udviklingspsykologiske forståelser, herunder perspektiver på tilknytning og psykopatologi. Uddannelsen trækker således på et eklektisk vidensgrundlag.

​Hvem kan blive uddannet

Uddannelsen henvender sig til faggrupper der arbejder med udsatte børn, unge og familier i den forebyggende og behandlende indsats. Den henvender sig til faggrupper der arbejder med familiebehandling og dagbehandling herunder myndighedspersoner.

​Fleksibilitet i uddannelse

Uddannelsens 1-årige forløb betragter vi som optimalt for processen, og den studerende vil her kunne opnås færdigheder i alle familiebehandlingens elementer.

Uddannelsen er bygget op således, at hver enkelt modul kan afholdes separat af institutioner og arbejdspladser, uden yderligere reference til øvrigt indhold på uddannelsen. Dette giver mulighed for at afdelinger, institutioner og organisationer der har interesse i at sammensætte deres egen uddannelse eller eksempelvis ønsker et enkelt modul eller semester har mulighed for dette.

Fleksibiliteten gør også at den enkelte organisation kan ønske eller erstatte temaer i uddannelsen med temaer som ikke er nævnt i dette materiale, men som kan have relevans for den enkelte organisation.

Uddannelsen er udarbejdet og samlet på baggrund af interviews med interessenter på Børne- og familieområdet med fokus på behov, ønsker og forventninger til indhold og opbygning af en 1-årig efteruddannelse.

Herefter er materialet sammenfattet internt på Kempler Instituttet.

Uddannelsesansvarlig: Dorte Bærentzen - Familie- og psykoterap./MPF m.fl.

Hvad koster det

Pris: kr. 34.500,- + moms​

​Datoer - Familiebehandleruddannelsen

Datoer for næste studiestart på Familiebehandleruddannelsen:

Odense: Datoer for nyt hold er på vej

Hillerød: 19.-20. aug. 24. Der er ledige pladser

​Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op med 8 x 2 dages moduler

Modulernes indhold veksler mellem mulige interventionsmåder og tematikker i familiebehandlings- og familierådgivningsarbejdet.

FAMILIEBEHANDLERUDDANNELSEN INDEHOLDER FØLGENDE:

​Grundlæggende begreber, f.eks: Samarbejde og integritet, selvtillid og selvfølelse, personligt og socialt ansvar, forskellighed og konflikt, relationskompetence og sprog

Modul 1:
Vigtige begreber i Familiebehandlingen

Kempler Instituttets værdier og grundsyn.

Fokus på interaktionen mellem familien og Familiebehandleren

Kendetegn ved dysfunktionelle familier

Modul 2:

Neuroaffektiv udviklingsteori med udgangspunkt i de neuroaffektive kompasser samt nærmeste udviklingszone.

Modul 3:

​Den tidlige tilknytning og dens betydning for mentalisering

Den utrygge tilknytnings påvirkning af den affektive udvikling

Forståelse af samspil og dynamik i en familie med tilknytningsforstyrrelse.

Modul 4:

Når skyggesider og skam skaber mentaliseringssvigt, og gør det svært at møde os selv og familien med empati. På dette modul arbejder vi med vores egne skyggesider og skammens komplekse og subtile væsen.

Modul 5:

Mentaliserings baseret kommunikation, vurdering af mentaliseringsniveauet samt arbejdet med mentalisering i familien.

Når mentalisering svigt eller et lavt mentaiseringsniveau kendetegner familien

Modul 6:

Skilsmisse - Hjælp til den svære livsovergang.

Sammenbragte familie - Når "Drejebogen" fra kernefamilien ikke kan bruges

Modul 7:

Sorg, krise og traumers betydning for udvikling af mentalt helbred.

Modul 8:

Diagnoser og deres betydning for- og i- en familie

Familiebehandlerens udfordringer i forhold til familiens forsvarsberedskab

Opsamling og afslutning.

​Der tages forbehold for enkelte modulernes rækkefølge

​Den studerende vil opnå kompetencer indenfor

 • Familiens udtryksformer
 • Planlægning og gennemførelse af familie behandlingsforløb
 • Etiske dilemmaer i samarbejde med familie
 • Psykisk sårbarhed i familien
 • Traumer, sorg og kriser
 • Inddragelse af børn i komplekse problemstillinger, fx skilsmissesager o.l.
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Tilknytnings- og relationsproblematikker
 • At arbejde med modstand
 • Den konstruktive konflikt
 • Forløb og proces i Familiebehandling

  Præsentation af et muligt forløb og proces. Undersøgelse, intervention, selvstyring og forankring

 • Etiske dilemmaer, underretningspligt, oplysningspligt, rapporteringer m.m.

Har du spørgsmål

Send os dine spørgsmål via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Du kan også ringe til os

Ring til os på tlf.: 40 41 16 14

Samarbejde med Lev-Selv

Vi har et tæt samarbejde med Lev-Selv, som blandt andet tilbyder familiebehandling, spædbarnsterapi, specialpædagogik, særlig tilrettelagt behandling og støtte til børn eller unge, familie- og psykoterapiterapi , støttet eller overvåget samvær, prof. kontaktperson og mentorordning, § 85 støtte indenfor handicap og psykiatri, individuelt tilrettelagt undervisning, sundhedsfaglig bistand, m.m.

Besøg Lev-selv.dk

Kontakt os

The Kempler Institute of Scandinavia ApS

Torvegade 1, 3., 5000 Odense C

Se rutevejledning

Telefon: 40 41 16 14

E-mail: Lasse@kempler.dk 

CVR-nummer: 33361025