​Supervisoruddannelse

Supervisionsuddannelse i et oplevelsesorienteret, eksistentielt og organisatorisk perspektiv.​

Optagelseskriterier

Deltagerne skal have en relevant uddannelsesmæssig baggrund af enten social, pædagogisk eller sundhedsfaglig art. Erfarne ledere med anden erhvervsmæssig baggrund, kan også søge om optagelse.

Alle deltagere optages efter individuel vurdering af den uddannelsesansvarlige eller en af hende udpeget underviser.

Der optages 14 studerende pr. hold.

Uddannelsens varighed, sted og pris

Supervisionsuddannelsen strækker sig over 1 år fordelt på 20 uddannelsesdage à 2-3 dags moduler.

Opstart dato kommer snart – gennemføres i Odense C

Pris: kr. 41.990,- + moms

Arbejdet med læringsprocesser i Kempler Instituttet, har omsætning af teori til praktiskanvendelse i fokus. Undervisningen har fokus på processen mellem mennesker og er tilrettelagt således, at det er relationskompetencen og procesforståelsen, der er de centrale omdrejningspunkter.

Teoriundervisningen er tilrettelagt sådan, at den inddrages naturligt i procesarbejdet, når den er relevant og når det giver mening for forståelsen af det, der sker i det processuelle.​

​Formålet med supervisoruddannelsen er:

  • At udvikle supervisors viden, forståelse og indsigt i andre fagpersoners ageren og intentioner.
  • At kunne facilitere en reflekterende, støttende og igangsættende udvikling hos supervisanten eller supervisionsgruppen.
  • At udvikle fag-personlig kompetence og styrke den enkeltes integritet.
  • At styrke den studerende til at kunne øge både den enkeltes og gruppens faglige niveau, øge trivslen og forebygge udbrændthed.


Der undervises og arbejdes med både individuel- og gruppesupervision

Undervisningsform og forventninger

Undervisningen foregår i plenum og i mindre grupper, i en kombination af teorioplæg og supervisionsøvelser.

Alle arbejder med både den faglige og personlige udvikling, i fællesrefleksionsarbejde og i supervisionsøvelse.

Det forventes, at deltagerne arbejder i studiegruppe, efter en aftalt ramme, og at processen efterfølgende refereres til den store gruppe.

Proces- og oplevelsesorienteret arbejdsmetode

I Kempler instituttet arbejder vi proces- og oplevelsesorienteret med udgangspunkt i deltagernes egne aktuelle dilemmaer og problemstillinger. Deltagernes arbejdsliv og deres fagpersonlige problemstillinger inddrages som naturligt element.

Formålet med arbejdsmetoden er at koble læringsprocessen så tæt op til deltagernes hverdagspraksis som muligt.

Læringsformen

  • Teoretiske oplæg
  • Øvelser både internt og med supervisanter udefra.
  • Arbejdsgrupper hvor der øves imellem fremmøderne.
  • Træningsgruppe eller klienter som den studerende arbejder med udenfor instituttets rammer

Moduler​

Modul 1

Anni Rosengren Korsbæk og Dorte Bærentzen underviser

Introduktion, rammer, forventninger og udarbejdelse af fag-personlig målsætning

Introduktion til uddannelsen samt forventningsafstemning. Vi taler om den overordnede model for supervisionsuddannelsen på Kempler Instituttet samt hvilke forventninger vi har til dens anvendelse under uddannelsen. Der udarbejdes fag-personlig målsætning samt plan for fundering af teoretisk viden.

Modul 2

Anni Rosengren Korsbæk underviser.​

Grundlæggende rammer for supervision

Kontrakt i supervisionens rum samt magtforhold symetri og asymetri.

Modul 3

Lotte Palsteen er underviser.

BEVIDST OG UBEVIDST KOMMUNIKATION

Når skam, skyggesider og projektioner gør mentaliseringen svær, samt

træning af forskellige kommunikative greb.

Modul 4

Anni Rosengren Korsbæk underviser​

Supervision i et filosofisk perspektiv

Supervision i et filosofisk perspektiv med fokus på dydsetikken og nødvendigheden af refleksion over hvordan verden fremtræder som oplevelser i vores bevidsthed.

Modul 5

Anni Rosengren Korsbæk underviser

Tavshed og kommunikation

Vi arbejder med kommunikationens muligheder og tavshedens budskab. Modulet indeholder også meningsfulde afslutninger på supervision.

Modul 6

Michael Marcher er underviser.

SUPERVISION I GRUPPER. DEL I.

Vi fokuserer på de muligheder og udfordringer, der knytter sig til supervision i grupper.

Og hvordan kan supervisor bruge gruppen på en kreativ måde?

Modul 7

Michael Marcher er underviser.

SUPERVISION I GRUPPER. DEL II.

Vi træner flere kreative måder at bruge gruppen på i en supervisionsproces, og vi ser på, hvordan skaber man en supervisionsvenlig kultur. Desuden - hvad er status på deltagernes egne supervisionsforløb?

Modul 8

Lotte Palsteen er underviser.

FOREBYGGELSE AF SEKUNDÆR TRAUMATISERING OG UDBRÆNDTHED

Basal viden om traumer, belastningsreaktioner og afmagt samt forebyggelse af forråelse.​

Modul 9

Anni Korsbæk og Dorte Bærentzen underviser

Dorte Bærentzen er ansvarlig for modulet og flere undervisere deltager.

Uddannelsen afsluttes

Der afsluttes med opsamling og evaluering af den fag-personlige målsætning samt fremlæggelse af supervisionsresultater fra egen supervisionsgruppe.

Har du spørgsmål

Send os dine spørgsmål via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Du kan også ringe til os

Ring til os på tlf.: 40 41 16 14

Samarbejde med Lev-Selv

Vi har et tæt samarbejde med Lev-Selv, som blandt andet tilbyder familiebehandling, spædbarnsterapi, specialpædagogik, særlig tilrettelagt behandling og støtte til børn eller unge, familie- og psykoterapiterapi , støttet eller overvåget samvær, prof. kontaktperson og mentorordning, § 85 støtte indenfor handicap og psykiatri, individuelt tilrettelagt undervisning, sundhedsfaglig bistand, m.m.

Besøg Lev-selv.dk

Kontakt os

The Kempler Institute of Scandinavia ApS

Torvegade 1, 3., 5000 Odense C

Se rutevejledning

Telefon: 40 41 16 14

E-mail: Lasse@kempler.dk 

CVR-nummer: 33361025