Infomøde

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.

Videreuddannelse af plejefamilier

Efter barnets reform er behovet for kommunale/specialiserede plejefamilier vokset. De børn og unge som placeres ved kommunale eller specialiserede plejefamilier, har som oftest psykosociale problemstillinger, der kræver en målrettet indsats, for at tilgodese det enkelte barns behov. Som udgangspunkt betyder det, at den kommunale og specialiserede plejefamilie skal tilegne sig en grundlæggende viden, for at have de bedste muligheder for at skabe en hverdag med rammer, samvær og kommunikation, der stimulerer og udvikler det anbragte barn i positiv retning.

Kempler Instituttet udbyder denne 12 dages videreuddannelse for kommunale og specialiserede plejefamilier.

Uddannelsen tager udgangspunkt i materialet KRITH, udarbejdet af socialstyrelsen. Som en del af efteruddannelsen vil der undervises i konkrete pædagogiske metoder, forståelser og handleanvisninger i forhold til plejefamiliernes problemstillinger og observationer. Underviser vil inddrage materiale fra egen praksis hvor der eksempelvis benyttes en mentaliseringsbaseret tilgang og metoden theraplay®

Flere informationer om videreuddannelse af plejefamilier

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til

Kemplers videreuddannelsen af plejefamilier er med henblik på, at tilføre plejefamilier grundlæggende viden for at forstå og handle på barnets særlige udtryk og adfærd i samspillet med omgivelserne.

Hvad koster det

Prisen er 19.500,- kr. ekskl. moms for alle moduler og dækker undervisning, morgenmad/frokost/kaffe/te m.m.

Teori og metode

Uddannelsen tager udgangspunkt i materialet KRITH, udarbejdet af socialstyrelsen. Som en del af efteruddannelsen vil der undervises i konkrete pædagogiske metoder, forståelser og handleanvisninger i forhold til plejefamiliernes problemstillinger og observationer. Kemplers arbejdsmetode er grundlæggende og underviserne vil inddrage materiale fra egen praksis hvor der eksempelvis benyttes en mentaliseringsbaseret tilgang og metoden theraplay®

Teoretiske og metodisk fundament

I Kempler Instituttet arbejder vi proces- og oplevelsesorienteret og vi kobler læringsprocessen så tæt op til deltagernes hverdagspraksis som muligt. Vi har erfaring med at denne læringsform støtter refleksionsprocesser, implementering og forståelse og giver maksimalt engagement i læringsprocessen.

Undervisningen foregår i store og mindre grupper og inkluderer teori, supervision og personligt arbejde. Undervisningen foregår som forelæsninger og gruppeterapi.

Hvem kan blive uddannet

Aktive eller kommende kommunale/specialiserede plejefamilier

Hvor kan jeg blive uddannet

Uddannelsen afholdes i Trekantsområdet, der følger mere detaljeret information.

I Randers udbydes uddannelsen som hverdagsstudie og i Hillerød som weekendstudie. Uddannelsens opbygning gør det muligt at have fuldtidsjob samtidig med uddannelsen.

Studiemiljø og -kultur

Kempler tilbyder et kreativt læringsmiljø, hvor du kan udvikle dig og forøge din viden samt kompetencer indenfor plejefamilier.

Program og datoer

Uddannelsen løber over 12 dage er bygget op om 6 moduler.

Modul 1. 07. + 08. december 2015

-At tage udgangspunkt i børn og unge der kræver mange ressourcer .

-Plejefamilien som ansvarlig for tilknytning og relationsdannelse til børn og unge.

Underviser: Mads Randal-Lund

 

Modul 2: 01. + 02. februar 2016

-Plejefamilien som medforfatter af gode fortællinger i forhold til barnet/den unge.

Underviser: Ditte Randal-Lund

 

Modul 3: 18. + 19. april 2016

-Plejefamiliens håndtering af problemadfærd og konflikter.

Underviser: Mads Randal-Lund

 

Modul 4: 06. + 07. juni 2016

-Den kommunale/specialiserede plejefamilies særlige kompetencer.

1Underviser: Mads Randal-Lund

 

Modul 5: 05. + 06. september 2016

-Det specialpædagogiske landskab

Underviser: Mads Randal-Lund

 

Modul 6: 07. + 08. november 2016

Plejefamilien og samarbejde med eksperterne

Underviser: Mads Randal-Lund

TILMELD DIG UDDANNELSEN

Du kan allerede nu tilmelde dig uddannelsen. Klik nedenfor for at tilmelde dig.