Supervisor kursus​

​Dette populære kursus anbefales til dig som gerne vil have grundlæggende kompetencer og fortrolighed med at afholde den superviserende samtale.

Kurset giver dig muligheden for både at arbejde efter den gennemprøvede Kempler metode samt at kunne anvende og evaluere forskellige supervisions modeller. Du vil gennem kurset opkvalificere og udvikle dine personlige kompetencer og blive en mere effektiv, personlig og trænet supervisor.

For at kunne afholde superviserende samtaler effektivt kræver det teoretisk viden, en række supervisions kompetencer og opmærksomhed om egen rolle i supervisionen.

På dette kursus bliver du både i stand til at reflektere over forskellige udfordringer indenfor supervisions teori og praksis samt at kunne håndtere de krav der stilles til dig som supervisor.

Vi træner i at du får din personlighed med i supervisor rollen og dermed får mulighed for at være autentisk og nærværende i supervisionen.

Med dette kursus har du også mulighed for at gå videre til vores supervisor uddannelse.

​Infomøde

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.

Tilmeld dig her

​Tilmeld dig uddannelser

Du kan allerede nu tilmelde dig uddannelserne. Klik nedenfor for at tilmelde dig.

Tilmeld dig nu

Flere informationer om supervisor kurset​

Hvad kan jeg bruge kurset til

Med Kemplers supervisor kursus kan du arbejde med faglig vejledning, supervision eller coaching af individuelle, familier, grupper og i organisationer.

Det overordnede formål med supervisionsuddannelsen er, at kvalificere dig til at kunne give individuel og gruppe supervision, samt arbejde med refleksive processer.

Du bliver trænet i at påtage dig lederskabet af processen og i metoder til at inddrage gruppen i supervisionsprocessen. Vi arbejder praksisnært med udgangspunkt i eget konkrete arbejdsliv.

Vi tager udgangspunkt i dine fagpersonlige behov og faglige mål og udgangspunkt i direkte supervision af rådgivnings- og terapiforløb vil der være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og fagpersonlig udvikling.​

​Hvad koster det

Kurset er eksternat.

Pris for deltagelse på kurset er kr. 23.500,-kr.

Der skal endvidere påregnes udgifter til litteratur.

​Teori og metode

Vores teoretiske fundament er er i den humanistisk-eksistentialistiske teoridannelse.

Kempler Instituttet har navn efter Walter Kempler som er grundlægger og arbejdede på Kempler Instituttet.

Vi er inspireret af og bekender os til forskellige anerkendte tænkere og praktikere som Walter Kempler, Fritz Perls, Carl Rogers, Ernesto Spinelli, Anne-Lise Løvlie Schibbye, Emmy von Deurtzen og Irvin D. Yalom. Vi forholder os løbende til den terapeutiske, pædagogiske og psykologiske udvikling og forskning og inddrager relevant tænkning og praksis.

Læs mere på Teoretisk og metodisk fundament.

​Teoretisk og metodisk fundament

Kempler Instituttet arbejder vi proces- og oplevelsesorienteret og vi kobler læringsprocessen så tæt op til deltagernes hverdagspraksis som muligt. Vi har erfaring med at denne læringsform støtter refleksionsprocesser, implementering og forståelse og giver maksimalt engagement i læringsprocessen.

Undervisningen foregår i store og mindre grupper og inkluderer teori, supervision og personligt arbejde. Undervisningen foregår som forelæsninger og gruppeterapi. Læs mere om vores grundlæggende arbejdsmetoder. Læs mere her.

Datoer for Supervisionskursus - kommer senere

Kontakt: lasse@kempler.dk

Modul 1:

Modul 2:

Modul 3:

Modul 4:​

Hvem kan blive uddannet

Kurset retter sig mod deltagere der ønsker at udvikle deres supervisions kompetencer og som beskæftiger sig med supervision, formidling, forandringsprocesser, behandling, coaching, rådgivning og vejledning – med særligt fokus på den kvalificerende, reflekterende og udviklende samtale.

​Du kan være ansat i social-, undervisnings- og behandlingssektoren, arbejde med ledelses- og personaleopgaver eller have konsulentfunktioner.

​Måske har du allerede praktiseret supervision, vejledning eller coaching gennem nogen tid, men savner en mere systematisk indføring i faget, metoden, struktureringen eller rollerne, så du kan fortsætte med en mere formaliseret og sikker praksis.​

​Hvor kan jeg blive uddannet

Du kan tage uddannelsen i Randers.

​Studiemiljø og -kultur

Kempler tilbyder et kreativt læringsmiljø, hvor du kan udvikle dig og forøge din viden samt kompetencer indenfor supervision

​Kursus indhold

Undervisningen foregår i store og mindre grupper og inkluderer teori, direkte og indirekte supervision og fagpersonligt arbejde. Undervisningen foregår som oplæg og gruppesupervision.

I praksis arbejder vi med cases, praktiske eksempler, rollespil og med forskellige kreative øvelser

Kurset er modul opbygget og temaerne er:

 • Undersøge supervisors rolle og ansvar, samt følge relationen mellem supervisor og supervisandt.
 • Lære at skabe et kreativt og trygt læringsrum, hvor supervisorer kan undersøge deres kompetencer som supervisor
 • Undersøge etiske problemer og dilemmaer som man støder på i supervisions relationen.
 • Øve supervisions færdigheder i et trygt læringsmiljø, med feedback fra medkursister og undervisere.
 • Arbejde med supervisions problemstillinger f.eks. modstande, konflikter inklusiv overføring og modoverføring
 • Udvikle en række supervisions færdigheder indenfor individuel supervision, individuel supervision i gruppe og gruppesupervision.
 • Reflektere over en række af personlige og professionelle udfordringer indenfor supervisionen, herunder egne fagpersonlige udfordringer
 • Udvikle den enkelte deltagers personlige stil og fagpersonlige potentiale
 • At tage lederskab, herunder at forvalte ansvaret for at strukturere både enkelt- og gruppesessioner som forløb
 • Vurdere virkningen af den superviserende arbejdsrelation
 • Demonstrere opmærksomhed omkring problemstillinger indenfor forskelligheder og ligheder
 • Evaluering og etik: Etiske dilemmaer og valg. Evalueringsteorier og evaluering af supervisionsforløb.

Hør mere om dine muligheder
​på Kempler Instituttet

Kom til gratis infomøde

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.

Vi afholder info-møde - denne gang om vores 1 årige Familieuddannelse - i Odense.

v/ The Kempler Institute

Torvegade 1, 3. sal  5000 Odense C

Kontakt: Lasse@kempler.dk

Ønsker du at deltage her?

Tilmeld dig nu

Har du yderligere spørgsmål?​

Send os dine spørgsmål via nedenstående kontaktformular.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt