Værdigrundlag

Familiesyn – grundsyn:
Kempler Instituttet blev etableret i 1979 af Walter Kempler.
Walter Kempler var gestaltterapeut og arbejdede bl.a oplevelsesorienteret.
I perioder gennem tiden har de forskellige tilgange vekslet i vægten på fokus, afhængig af hvem der har været undervisere og deres terapeutiske baggrunde.
I dag praktiserer og udtrykker vi os både gennem den gestaltorienterede praksis og den oplevelsesorienterede praksis.

Kempler Instituttets grundsyn:
Vi tror på, at vi gennem nye emotionelle oplevelser samt ny indsigt ‘her og nu’ giver mennesker mulighed for udvikling, vækst og forandringer i deres måde at forstå og acceptere sig selv og deres relationer på.

Overordnede værdi:
Vores værdimæssige anker udtrykkes gennem vores overordnede værdi:
Ligeværd i relationen og udvikling og vækst gennem processen.
Vores overordnede værdi indeholder 4 elementer der er vores fundamentale forståelse af livsvilkår som er vores drivkraft.
• Et menneske er altid i relation til andre
• Alle mennesker er ligeværdige
• Udvikling og vækst er altid mulig
• Processen er nøglen til forandring

Et menneske er altid i relation til andre:
• Vi forholder os til andre mennesker. Nogle er vi tæt forbundne med, andre betragter vi som
bekendte.
• Selv når vi er alene, forholder vi os gennem vores handlinger og tanker til andre mennesker og det
samme gør de.
• Vi skal sammen finde en vej. Et familiemedlems problemer påvirker hele familien. Vi inddrager hele
familien – hvis muligt.
• Børns deltagelse – hvad kan børn ikke tåle at høre? I samtalen sættes børn så vidt muligt fri af
ansvar og skyld, men med samme mulighed for deltagelse som resten af familien.
• Det samme kan betragtes i en gruppe, et team eller en organisation.
• For os indebærer relationen opmærksomhed, kontakt, nærvær og dialog.

Alle mennesker er ligeværdige:
• Alle har ret til at blive hørt, blive taget alvorligt og finde sin måde at være tilstede på i
relationen.
• Dette skal ikke forveksles med ‘lige meget magt og ansvar’. Det er altid de voksne der har magten
og ansvaret for at træffe beslutninger. Men retten til at blive hørt og taget alvorligt er lige
for alle.
• For os indebærer ligeværdighed respekt, accept og anerkendelse

Udvikling og vækst er altid muligt:
• Selvom en situation eller forståelse synes fastlåst og umulig at ændre, har man en mulighed for at
forholde sig anderledes og dermed handle anderledes.
• Ofte er det nye forståelser og bevægelser der resulterer i nye muligheder for forandring.
• Det er ikke den ”anden”, de ”andre” eller andre udefrakommende faktorer der låser det enkelte
individ. Men oftere, at alle fortsætter med at gøre mere af det samme som så resultere i en
uhensigtsmæssig dynamik.
• Alle voksne skal tage ansvar for de uhensigtsmæssige forhold der opstår og har ansvaret for at
tage hånd om situationen.
• For os indebærer udvikling og vækst en tro på at mennesket tilstræber en naturlig balance og har
brug for at være forbundet til hinanden.

Processen er nøglen til forandring:

• For at skabe udvikling, vækst og forandring i en fastlåst dynamik, fokuserer vi på processen.
• Som psykoterapeuter tager vi ansvar for, og aktiv del i processen og undersøger relationerne.
• Processen facilliteres gennem dialog og oplevelsesorienteret praksis.
• Vi tror på at det enkelte menneske ved hvad der for dem, er værdifuldt og meningsfuldt i livet.

Gennem den terapeutiske proces og oplevelsesorienteret praksis støtter vi klienten i at vælge sin egen retning i livet og tage ansvar for sig selv og sine relationer.

Om Kempler Instituttet

Det er vores mål, at familier, kursister og kunder må opleve at få udviklet nye kompetencer, og at disse kompetencer er implementeret hos den enkelte på en sådan måde, at kommende handlinger vil være præget af værdier og menneskesyn, der understøtter den enkeltes integritet og mulighed for udvikling og forandring.