+45 40 41 16 14 info@kempler.dk

UNDERVISNINGSMATERIALE

Her finder du undervisningsmateriale til vores uddannelser & kurser

1 år Familie- og psykoterapeutuddannelsen

Her kan du finde informationer og materiale der anvendes på 1 studieår

3 år Familie- og psykoterapeutuddannelsen

Her kan du finde informationer og materiale der anvendes på 3 studieår

Supervisoruddannelsen

Her kan du finde informationer og materiale der anvendes på supervisoruddannelsen

Studieadministration

Her kan du finde informationer og materiale der vedrører studieadministration.

Teoretiske og metodisk fundament

I Kempler Instituttet arbejder vi proces- og oplevelsesorienteret og vi kobler læringsprocessen så tæt op til deltagernes hverdagspraksis som muligt. Vi har erfaring med at denne læringsform støtter refleksionsprocesser, implementering og forståelse og giver maksimalt engagement i læringsprocessen.

Undervisningen foregår i store og mindre grupper og inkluderer teori, supervision og personligt arbejde. Undervisningen foregår som forelæsninger og gruppeterapi.

2 år Familie- og psykoterapeutuddannelsen

Her kan du finde informationer og materiale der anvendes på 2 studieår

4 år Familie- og psykoterapeutuddannelsen

Her kan du finde informationer og materiale der anvendes på 4 studieår

Fællesmodul 2015

Her kan du finde informationer og materiale der anvendes på fællesmodulet 2015

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op over 4 års teoretisk studie og praksistræning.

Vi har et højt teoretisk niveau der sammen med intensiv træning giver en høj kvalitet i uddannelsen. Du skal derfor på alle 4 år oparbejde rutine i at bruge den tilegnede teori i praksis.

  1. Studieår er fokus på selvindsigt, eksistens og integration samt træning af terapeutiske samtaler og personligt lederskab.
  2. Studieår er skifter fokus delvist til gruppedynamiske processer, parrelationer of familierelationer
  3. På 3 Studieår skærpes fokus på det familiebehandlende arbejde, rådgivende og terapeutiske arbejde, samt træning i det behandlingsmæssige arbejde.
  4. På 4. Studieår intensiveres træningen i terapeutisk terapeutiske kompetencer, det personlige lederskab samt

Læse mere her…Uddannelsesplan