Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/kempler.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5733

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot start session when headers already sent in /var/www/kempler.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-child/header.php on line 1
Værdigrundlag - Kempler Instituttet Værdigrundlag - Kempler Instituttet

Værdigrundlag

Historien:
Kempler Instituttet blev etableret i 1979 af Walter Kempler.
Walter Kempler var gestaltterapeut, men udviklede- og arbejdede og arbejdede primært oplevelsesorienteret.
Gennem tiden har de forskellige tilgange vekslende fokus, afhængig af hvem der har været undervisere og deres terapeutiske baggrunde.
I dag praktiserer og udtrykker vi os både gennem den gestaltorienterede- og den oplevelsesorienterede
praksis. Samt med inkludering af ny forskning- viden om terapi- udviklingspsykologi o.l.


Processen er nøglen til forandring:

• For at skabe udvikling, vækst og forandring i en fastlåst dynamik,      fokuserer vi på processen.
• Som psykoterapeuter tager vi ansvar for, og aktiv del i processen      og undersøger relationerne.
• Processen facilliteres gennem dialog og oplevelsesorienteret              praksis.
• Vi tror på at det enkelte menneske ved hvad der for dem, er                 værdifuldt og meningsfuldt i livet.

Gennem den terapeutiske proces og oplevelsesorienteret praksis støtter vi klienten i at vælge sin egen retning i livet og tage ansvar for sig selv og sine relationer.

Kempler Instituttets grundsyn:
Vi tror på, at vi gennem nye emotionelle oplevelser samt ny indsigt ‘her og nu’ giver mennesker mulighed for udvikling, vækst og forandringer i deres måde at forstå og acceptere sig selv og deres relationer på.

Overordnede værdi:
Vores værdimæssige anker udtrykkes gennem vores overordnede værdi:
Ligeværd i relationen og udvikling og vækst gennem processen.
Vores overordnede værdi indeholder 4 elementer der er vores fundamentale forståelse af livsvilkår som er vores drivkraft.
• Et menneske er altid i relation til andre
• Alle mennesker er ligeværdige
• Udvikling og vækst er altid mulig
• Processen er nøglen til forandring
• Vi forholder os til andre mennesker. Nogle er vi tæt forbundne          med, andre betragter vi som bekendte.
• Selv når vi er alene, forholder vi os gennem vores handlinger og        tanker til andre mennesker og det samme gør de.
• Vi skal sammen finde en vej. Et familiemedlems problemer                  påvirker hele familien. Vi inddrager hele familien – hvis muligt.
• Børns deltagelse – hvad kan børn ikke tåle at høre? I samtalen            sættes børn så vidt muligt fri af ansvar og skyld, men med samme      mulighed for deltagelse som resten af familien.
• Det samme værdigrundlag anvender vi i samarbejde med en              gruppe, et team eller en organisation.
• For os indebærer relationen opmærksomhed, kontakt, nærvær og    dialog.

Alle mennesker er ligeværdige:
• Alle har ret til at blive hørt, blive taget alvorligt og finde sin måde      at være tilstede på i relationen.
• Dette skal ikke forveksles med ‘lige meget magt og ansvar’. Det er      altid de voksne der har magten og ansvaret for at træffe                      beslutninger. Men retten til at blive hørt og taget alvorligt er lige        for alle.
• For os indebærer ligeværdighed respekt, accept og anerkendelse

Udvikling og vækst er altid muligt:
• Selvom en situation eller forståelse synes fastlåst og umulig at            ændre, har man en mulighed for at forholde sig anderledes og          dermed handle anderledes.
• Ofte er det nye forståelser og bevægelser der resulterer i nye            muligheder for forandring.
• Det er ikke den ”anden”, de ”andre” eller andre udefrakommende      faktorer der låser det enkelte individ. Men oftere, at alle fortsætter    med at gøre mere af det samme som så resultere i en                          uhensigtsmæssig dynamik.
• Alle voksne skal tage ansvar for de uhensigtsmæssige forhold der      opstår og har ansvaret for at tage hånd om situationen.
• For os indebærer udvikling og vækst en tro på at mennesket              tilstræber en naturlig balance og har brug for at være forbundet til    hinanden.

Processen er nøglen til forandring:
• For at skabe udvikling, vækst og forandring i en fastlåst dynamik,      fokuserer vi på processen.
• Som psykoterapeuter tager vi ansvar for, og aktiv del i processen      og undersøger relationerne.
• Processen facilliteres gennem dialog og oplevelsesorienteret              praksis.
• Vi tror på at det enkelte menneske ved hvad der for dem, er                værdifuldt og meningsfuldt i livet. Gennem den terapeutiske              proces og oplevelsesorienteret praksis støtter vi klienten i at vælge    sin egen retning i livet og tage ansvar for sig selv og sine relationer.

Kemplers rødder:
Rødder i den humanistisk-eksistentielle teoridannelse f.eks.
• Klientcentreret terapi
• Gestaltterapi
• Oplevelsesorienteret familieterapi (Walter Kempler)
• Eksistentialistisk psykoterapi
• Relations-udviklingspsykologi

Om Kempler Instituttet

Det er vores mål, at familier, kursister og kunder må opleve at få udviklet nye kompetencer, og at disse kompetencer er implementeret hos den enkelte på en sådan måde, at kommende handlinger vil være præget af værdier og menneskesyn, der understøtter den enkeltes integritet og mulighed for udvikling og forandring.