K​empler Instituttets overordnede mål er at uddanne og efteruddanne professionelle i arbejdet med relationskompetence.

Om Kempler Instituttet

K​empler Instituttets overordnede mål er at uddanne og efteruddanne professionelle i arbejdet med relationskompetence.

Det er vores mål, at familier, kursister og kunder må opleve at få udviklet nye kompetencer, og at disse kompetencer er implementeret hos den enkelte på en sådan måde, at kommende handlinger vil være præget af værdier og menneskesyn, der understøtter den enkeltes integritet og mulighed for udvikling og forandring.

For hver af vores uddannelser har vi formuleret et specifikt formål og en detaljeret studieplan.

Kempler Instituttet har tilknyttet en række erfarne undervisere og konsulenter, der fuldt ud kan tilgodese efterspørgsel, kompetencer, viden og intervention i familie- og relationsarbejde. (Læs mere her…pdf)

INFOMØDE

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.