​Det humanistiske menneskesyn

​Mennesket er et subjekt, et jeg, som har frihed, ansvar og menneskeværdighed.

Mennesket må aldrig betragtes som et middel. Mennesket er altid et mål i sig selv, hvilket betyder, at det altid kan gøre krav på respekt for sin egen skyld.


Det humanistiske menneskesyn forudsætter, at der findes mennesker, som frit kan vælge på basis af egne etiske overvejelser, og som også er parat til at tage ansvar for sine beslutninger.


Ifølge det humanistiske menneskesyn bærer mennesket på bevidste og skabende kræfter. Det er et socialt væsen, som er afhængig af sit miljø og sine relationer til familie, slægt, venner og andre som omgiver det.


I det humanistiske menneskesyn er mennesket mere og større end sit biologiske og økonomiske værd. Det er under hensyn til menneskeværd, at alle mennesker er lige. Dette hindrer ikke, at hver enkelt person søger at udvikle egne evner og muligheder men er af betydning i forståelsen af, at menneskets værd ikke er knyttet til funktioner og egenskaber, men til eksistens.


Kilde: Det Etiske Råd 1995.

​FEED

NYHEDER​

Videreuddannelse af plejefamilier
30-12-2014
Efterår 2015
Læs hele nyheden
Procesorienteret ledelse
29-11-2014
Uddannelse for ledere og konsulenter
Læs hele nyheden