​Om Kempler Instituttet

K​empler Instituttets overordnede mål er at uddanne og efteruddanne professionelle i arbejdet med relationskompetence.


Vi udbyder en 4-årig uddannelse til Familie- og psykoterapeut, en 2-årig uddannelse til Organisationskonsulent samt en række andre kortere uddannelser.

​Endvidere udbyder vi en bred vifte af relevante kurser og workshops - også fra vores store konsulentafdeling

Vi udvikler relationskompetencerne

Det er vores mål, at familier, kursister og kunder må opleve at få udviklet nye kompetencer, og at disse kompetencer er implementeret hos den enkelte på en sådan måde, at kommende handlinger vil være præget af værdier og menneskesyn, der understøtter den enkeltes integritet og mulighed for udvikling og forandring.

For hver af vores uddannelser har vi formuleret et specifikt formål og en detaljeret studieplan.

Kempler Instituttet har tilknyttet en lang række erfarne undervisere og konsulenter, der fuldt ud kan tilgodese efterspørgsel, kompetencer, viden og intervention i familie- og relationsarbejde.

Alle tilknyttede undervisere og konsulente har - udover mange års erfaring fra offentlige og private virksomheder- mindst tre års familieterapeutisk videreuddannelse.

Kempler Instituttet er medlem af Brancheforeningen SPUD, jf. www.spud.dk, da vi tror på at faglige netværk medvirker til at skabe kvalitet​

Instituttets indsats fordeler sig på tre hovedaktiviteter:

  • ​4-årig uddannelse til familieterapeut, konsulent- og organisationsuddannelse og diplomuddannelse i ledelse.
  • Kortere efteruddannelser/åbne kurser blandt andet: Procesorienteret ledelse, Den professionelle samtale, Anerkendende relationer i praksis, Forældre og søskende til børn med handicap m.fl.
  • Konsulentopgaver og kurser ude på arbejdspladsen - det være sig supervision, foredrag og temadage primært.

​​Vores aktiviteter omfatter primært Danmark og de øvrige skandinaviske lande. Men vi løser også opgaver i andre europæiske lande.

​FEED

NYHEDER​

Kurser
19-03-2014
Supervisorkursus i Hillerød og Randers, sept. 2014
Læs hele nyheden
Uddannelse
19-03-2014
Procesorienteret ledelse i hovedstadsområdet, efterår 2014
Læs hele nyheden