Infomøde

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.

Overskrift

Drømmer du om at blive psyko- og familieterapeut fra Kempler Instituttet?

Kempler Instituttets familie- og psykoterapeutuddannelse har eksisteret siden 1979 og er løbende revideret og tilpasset de eksisterende udfordringer.

Kempler Instituttets familie- og psykoterapeutuddannelse er evalueret af evalueringsinstituttet Reflector. Evalueringen sker på baggrund af kvalitetskriterier, udarbejdet af en tvær-ministeriel arbejdsgruppe under Socialministeriet.

» Flere informationer om uddannelsen

INFOMØDE

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser

INFOMØDE

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.

Flere informationer om familie- og psykoterapeutuddannelsen

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til

Med Kemplers Familie- og psykoterapeutuddannelse kan du arbejde med psykoterapi  og med specialet familierådgivning og familieterapeut. Du kvalificerer dine fagpersonlige kompetencer indenfor det relationelle, oplevelsesorienterede og … uddanne de studerende til at mestre psykoterapeutiske processer indenfor relations arbejde og familieterapi.

Vi tager udgangspunkt i dine fagpersonlige behov og faglige mål og udgangspunkt i direkte supervision af rådgivnings- og terapiforløb vil der være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og fagpersonlig udvikling.

Du kan bruge uddannelsen som efteruddannelse til din eksisterende relevante uddannelse. Arbejder du indenfor områder som pædagogik, psykologi, sundhed, sociale område eller andre arbejdsfunktioner hvor du har med mennesker at gøre, vil uddannelsen være relevant og kvalificerende for dig.

Læs mere her….

Hvad koster det

At uddanne sig til familie- og psykoterapeut er en privat uddannelse. Nogle studerende får uddannelsen helt eller delvist finansieret af deres arbejdsgiver og der er andre muligheder for dig

Læs mere her…(Finansiering og økonomi)

Teori og metode

Vores teoretiske fundament er er i den humanistisk-eksistentialistiske teoridannelse.

Kempler Instituttet har navn efter Walter Kempler som er grundlægger og arbejdede på Kempler Instituttet.
Vi er inspireret af og bekender os til forskellige anerkendte tænkere og praktikere som Walter Kempler, Fritz Perls, Carl Rogers, Ernesto Spinelli, Anne-Lise Løvlie Schibbye, Emmy von Deurtzen og Irvin D. Yalom. Vi forholder os løbende til den terapeutiske, pædagogiske og psykologiske udvikling og forskning og inddrager relevant tænkning og praksis.

Læs mere her…Teoretisk og metodisk fundament

Tilmelding og infomøder

Med Kemplers Familie- og psykoterapeutuddannelse kan du arbejde med psykoterapi  og med specialet familierådgivning og familieterapeut. Du kvalificerer dine fagpersonlige kompetencer indenfor det relationelle, oplevelsesorienterede og … uddanne de studerende til at mestre psykoterapeutiske processer indenfor relations arbejde og familieterapi.

Vi tager udgangspunkt i dine fagpersonlige behov og faglige mål og udgangspunkt i direkte supervision af rådgivnings- og terapiforløb vil der være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og fagpersonlig udvikling.

Du kan bruge uddannelsen som efteruddannelse til din eksisterende relevante uddannelse. Arbejder du indenfor områder som pædagogik, psykologi, sundhed, sociale område eller andre arbejdsfunktioner hvor du har med mennesker at gøre, vil uddannelsen være relevant og kvalificerende for dig.

Læs mere her….

Teoretiske og metodisk fundament

I Kempler Instituttet arbejder vi proces- og oplevelsesorienteret og vi kobler læringsprocessen så tæt op til deltagernes hverdagspraksis som muligt. Vi har erfaring med at denne læringsform støtter refleksionsprocesser, implementering og forståelse og giver maksimalt engagement i læringsprocessen.

Undervisningen foregår i store og mindre grupper og inkluderer teori, supervision og personligt arbejde. Undervisningen foregår som forelæsninger og gruppeterapi.

Hvem kan blive uddannet

Du skal enten have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse eller en videregående uddannelse, der ikke er relevant og hvor optagelsen baseres på en personlig samtale. Kan du ikke opfylde nogen af de krav så har du mulighed for at søge og supplere med relevante kurser. Det gælder for alle ansøgere at I som minimum skal have 3 års praktisk relevant erfaring

Læs mere her…(Optagelseskriterier)

Hvor kan jeg blive uddannet

Man kan tage uddannelsen i Randers eller i Hillerød.

I Randers udbydes uddannelsen som hverdagsstudie og i Hillerød som weekendstudie. Uddannelsens opbygning gør det muligt at have fuldtidsjob samtidig med uddannelsen.

Studiemiljø og -kultur

Som studerende kan du have brug for ro til fordybelse, rum til samarbejde, adgang til viden, mulighed for afslapning og adspredelse samt et godt måltid mad. Det finder du alt sammen på vores uddannelsessteder eller i området!

Vi har meget fokus på at et attraktivt studiemiljø.

Vi har et studieråd som skal være med til at sikre rammer og muligheder for, at de studerende kan mødes på tværs af geografi og uddannelser, både med såvel fagligt  som socialt sigte for øje.

Læse mere her…Studieråd

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op over 4 års teoretisk studie og praksistræning.

Vi har et højt teoretisk niveau der sammen med intensiv træning giver en høj kvalitet i uddannelsen. Du skal derfor på alle 4 år oparbejde rutine i at bruge den tilegnede teori i praksis.

  1. Studieår er fokus på selvindsigt, eksistens og integration samt træning af terapeutiske samtaler og personligt lederskab.
  2. Studieår er skifter fokus delvist til gruppedynamiske processer, parrelationer of familierelationer
  3. På 3 Studieår skærpes fokus på det familiebehandlende arbejde, rådgivende og terapeutiske arbejde, samt træning i det behandlingsmæssige arbejde.
  4. På 4. Studieår intensiveres træningen i terapeutisk terapeutiske kompetencer, det personlige lederskab samt

Læse mere her…Uddannelsesplan

INFOMØDE

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser.